Innskriving

Innskriving

Foto: Annette Larsen

Innskrivingen skjer på Teglverket skole 5. desember kl. 16:00-17:00.
Invitasjon til innskriving blir sendt til barnets bostedsadresse.
Skolen bruker bostedsadressen som sto i folkeregisteret 1. november 2017.

Barnet må skrives inn ved nærskolen selv om

  • du skal søke om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak til spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2018
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen