Hovedseksjon

Førskoledag på Teglverket skole

Teglverket skole og skolegård

I tillegg til at barna fikk møte hverandre, fikk de også møte lærerne som skal være sammen med dem fra skolestart. For en flott gjeng som begynner hos oss i august!

Mens barna var på førskoledag, ble alle foresatte invitert til et foreldremøte i skolens auditorium. Presentasjonen som ble brukt under møtet finner dere som et vedlegg til denne artikkelen. I tillegg finner dere årets skolestarterbrosjyre med ytterligere praktisk informasjon om oppstart i Osloskolen.

Har dere flere spørsmål vedr. skolestart på Teglverket skole?

Ta kontakt med avdelingsleder Christopher Sjødin på christopher.sjodin@osloskolen.no eller med sosiallærer Cathrine Rauan på cathrine.rauan@osloskolen.no.

Skolestartbrosjyren på flere språk (nederst på siden)

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skolekrets/innskriving-og-tildeling-av-skoleplass/om-skolestart/#gref