Åpen dag på PLUSS

Åpen dag på PLUSS

Foto: Annette Larsen

Tirsdag 31. oktober kl 09.00-11.00 på ALFA som er gruppen for elever med multifunksjonshemming

Onsdag 1. november kl 09.00-11.00 på OMEGA som er gruppen for elever med utviklingshemming

Målgruppe:

Elever som skal søkes inn til et helhetlig spesialpedagogisk tilbud fra 1.-10.trinn. 

Vi har to tilbud:

  1. Alfa - for elever med multifunksjonshemming

På avdelingen arbeider det spesialpedagoger, musikkterapeuter og assistenter. Alfa får også tett oppfølging av fysioterapeut som arbeider på skolen to dager i uken.

Hovedfokus for opplæringen er kommunikasjon, samhandling, gode opplevelser, musikk og fysisk aktivitet, alt tilpasset den enkelte. Klassen har aktiviteter i gruppe og individuelt. Undervisningen er temabasert, og er forankret i helårsplaner.

Som en del av fysioterapitilbudet får enkelte elever rideterapi og bassengterapi i oppvarmet basseng.

  1. Omega - for elever med utviklingshemming

På avdelingen arbeider det spesialpedagoger, musikkterapeuter og assistenter.

Hovedfokus for opplæringen er kommunikasjon, generelle læringsmål i lesing og skriving, samt tallforståelse (for enkelte), samhandling, gode opplevelser, musikk og fysisk aktivitet, alt tilpasset den enkelte. Klassen har aktiviteter i gruppe og individuelt. Undervisningen er temabasert, og er forankret i helårsplaner.

Elevene på Omega bruke nettbrett i deler av undervisningen, men arbeider også mye med konkreter og øver på praktiske oppgaver.

 Omega er mye på tur i nærmiljøet, på turer til attraksjoner rundt om i Oslo, samt i skog og mark.

 

Program for dagen:

  • Enkel presentasjon av tilbudet – oppmøte i kantinen
  • Omvisning på avdelingen
  • Åpning for spørsmål fra foresatte, lærere og rådgivere.

 

Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer slik at vi kan ta imot dere på en god måte.

Fint om dere kan gi beskjed innen 25.oktober.

Påmelding sendes til:

ALFA v/Ingeborg Fyrstro ingebo1811@osloskolen.no

OMEGA v/Øystein Bergsvik oebea003@osloskolen.no