Oslostandard for skole-hjemsamarbeid

Skole-hjem samarbeid

Engasjerte foresatte gir bedre læring!

Her vil vi jevnlig legge ut interessante artikler rettet mot foreldre som har barn i grunnskolealder.

For Teglverket skole betyr engasjerte foreldre mye. Vi ønsker oss gode dialoger knyttet både til skole, helse og fritid slik at vi sammen kan gi elevene et godt opplæringstilbud og en trygg og god oppvekst.