Lederollen

Som leder på Teglverket er du:

  • En støttende og veiledende leder for læreren
  • En leder som fokuserer på elevenes læring
  • En målrettet leder som viser vei og holder fokus
  • En god og aktiv leder som samarbeider, deler kunnskap og erfaringer og bidrar til en positiv skoleutvikling
  • En nyskapende og uredd leder som tar utfordringer og ser muligheter
  • En digital leder som evner å se og utnytte digitale verktøy og læremidler til å støtte læreren i læringsarbeidet