Foresattrollen

Som foresatt på Teglverket er du:

  • Nysgjerrig på hva barnet ditt har lært i løpet av dagen
  • Støttende i forhold til lærerens og skolens arbeid med det psykososiale læringsmiljøet
  • Engasjert og aktiv i forhold til å delta på arrangement
  • Aktiv i forhold til å gi eget barn positive holdninger til skolen, ledelsen, lærerne, medelever og deres foresatte
  • Samarbeidende og i dialog med skolen for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt
  • Nysgjerrig og engasjert i ditt barns digitale liv