Elevrollen

På Teglverket skal vi utvikle:

  • Aktive elever som er nysgjerrige, løser problemer og produserer ny kunnskap
  • Reflekterende elever som stiller de gode spørsmålene og er bevisste prosessen frem mot målet
  • Samhandlende elever som får det beste frem i hverandre gjennom samarbeid og kritisk tenkning
  • Vurderende elever som evner å gi og ta i mot tilbake- og fremovermeldinger
  • Digitale elever som kan utnytte digitale verktøy for å nå sitt læringspotensiale