1. trinn ukeplan

1. trinn på bibliotek

I TeglAs ukeplan for 1. trinn kan man finne informasjon om kurs, samt tidspunkt, kursleder og sted.

I ukeplanen finner du også informasjon om matplan, innetid, utetid og primærgrupper.